Erdős Attila, egyéni vállalkozó, okl. hidrogeológus mérnök weblapja


2 x 20 év számokban (1970-1990. / 1990-2010.) Ez a weblap hirtelen felindulásból született. Volna (magyarázat rövidesen). 2010-02-03-án mit látok a hírekben? Kedvenc miniszterelnököm, egyik legfőbb közjogi méltóságunk, egyik legfőbb közszolgánk, kérdéseket vár Facebookon az országértékeléshez. Ennek a fele sem tréfa! Rajtam ne múljon! Gondoltam, csinálok egy gyors számvetést a címbeli kétszer húsz évünkről. A nálunk létezett szocializmus(?) utolsó 20 évéről és az ebből kinőtt kapitalizmusunk(?) első 20 évéről. Aztán ha látom a számokat, már lehet is értelmeset kérdezni. Az elgondolást tett követte, irány MNB weblapja. 1998-tól éves beszámolói katonás rendben sorakoznak fent megadott linken. Ami 1998. előtt történt, arról semmi adat! A múltat végképp eltörölni? Egyszerű feledékenység? Miért nincsenek meg nemzeti bankunknak, az MNB-nek a weblapján visszamenőlegesen is az évenkénti adatok? Ez a nulladik, bevezető kérdésem. MNB weblapját ezek után elfelejtettem, irány a "kíbertér". Eredményem 4 napi keresgélés alapján, tucatnyi forrásból állt össze, mely egy már csak "éppen hogy hézagos" idősor. Így a 2011-02-07-i miniszterelnöki évértékelőre sajnos nem készültem el. Ezért eredményeimet, kérdéseimet megosztom minden kedves olvasómmal, meglehet legkedvesebb miniszterelnökömnek is elküldöm. Ki tudja? Válaszra érdemesnek, közérdekűnek tarthatja. Az adatok "mrd $" dimenziója "milliárd USA dollár". Ami a táblázatról lemaradt, hogy a privatizációs bevételek halmozott összege 13 mrd $-t, és a hazánkba érkező működő tőke összege 57,5 mrd $-t tett ki 2010-ig (ez utóbbi 57%-a a bank és biztosítási szektorban "működik"). A nagyságrendek érzékeltetése miatt megadom még a hazai éves GDP-t, és az USD/HUF árfolyamot pár évre (aki eredeti táblázatom szeretné látni, kérje e-mailben, szívesen elküldöm, ide csak azért nem raktam fel, mert nincs és általam nem is lesz letisztázva). Év GDP 1 USD mrd$ HUF-ban ----------------------- 1970 6,02 30,00 ... 1990 33,60 61,45 ... 2007 139,09 172,61 2008 154,92 187,91 2009 130,00 188,07 2010 135,77 208,65 A táblázat B, C, D, E oszlopa az alábbi ábrán látható (az ábra és jelmagyarázata jobbra folytatódik): A nagy táblázat F, G, H, I, J oszlopa az alábbi ábrán látható: A nagy táblázatból, de főleg fenti ábrákból látható, hogy 1970- 1990 között az éves költségvetési hiány mai szemmel nézve alacsony volt. A 20 év alatt az összegzett költségvetési hiány 4,2 mrd $-t tett ki. Nem bíbelődve a kamatos kamat számítással és a jelenérték számítással szerintem megkockáztatható, hogy a 20,5 mrd $-os bruttó és 16 mrd $-os nettó külföldi adósság 1990-re csak a költségvetés hiányával nem magyarázható! Nyilván a külkereskedelemben képződött, illetve a rossz deviza választás miatt (japán jen) képződhetett. Mi következik ebből? 1. mindenkori kormányaink 1970-1990. között rosszul gazdálkodtak (nem nagyon, csak egy kicsit, úgy 200 millió $/év értékben) 2. a bankár elvtársak is hibáztak (kamatokat, árfolyamokat elkalkulálták) 3. a "külkeres" elvtársak is hibáztak (több értéket importáltak, mint exportáltak) Mi történt? Nem értettek hozzá? Nem lenne példa nélküli. Saját zsebükre dolgoztak volna? Ez sem lenne példa nélküli. A testvéri szovjet állam utasítására (és nyilván hasznára) csináltak volna rossz üzletet folytatólagosan 20 éven keresztül kormányaink, bankáraink, külkereskedőink minden magyar állampolgárt megkárosítva? A hajdani szoc. tábor belső politikai viszonyait (szerencsére) nem ismerem, de arról az ideológiáról, mely saját állampolgárait millió számra hagyta éhen halni, mindent el tudok képzelni (az éhínség alatt még gabonát is exportált hajdani CCCP, csak hogy demonstrálja; éhínség Ukrajnában? Ugyan! Dehogy!). Netán ezek különböző arányú kombinációja, akár egyes személyekre lebontva? Jó lenne már megtudni, mi is történt 40-20 évvel ezelőtt! Ez az első, megkésett kérdésem, észrevételem. A pártállam utolsó 20 évének végén, 1987-től beindult "spontán privatizáció" körülményeit végre fel kellene tárni! Mennyi vagyon került "privatizációra" és mennyiért? Ez a második kérdésem. Legkedvesebb miniszterelnököm hétfőn előre tekintett, helyesen 4 éves (nem 3?) tervet jelentett be. Én amondó vagyok, gyógyírt bajainkra addig nem találunk, míg ki nem derül betegségünk teljes kórtörténete. Ezért bátorkodtam pártállami gazdasági múltunkra, annak fehér foltjaira felhívni a figyelmet. Elérkeztünk rendszerváltásunkhoz, 1989-ig pártunk és kormányunk volt, azóta több pártunk és több kormányunk van/volt. Jó lett nekünk? Nézzük a számokat. Fenti diagram 1990-2010. évi időszaka is nagyon tanulságos. Az 1990-re elért bruttó államadósságot újabb 20 év alatt sikerült kereken ötszörösére növelni! Mindezt úgy, hogy 2001-re a nettó államadósság 3 mrd $-ra csökkent! Ezzel párhuzamosan 2001-ig 25 mrd $ működőtőke érkezett az országba, és a privatizációs bevételek eddigre a 8 mrd $-t is meghaladták. Óriási áldozatok árán 2001-re "lényegében" visszafizettük adósságunkat! Ami még figyelemre érdemes, 1990-től 2001-ig az államháztartás évenkénti hiánya nagyobb lett, és összegzett hiánya az előző 20 évnyi 4,2 mrd $-ról 22,6 mrd $-ra nőtt! 2002-től az évi és az összegzett hiány is egy sokkal meredekebb pályára állt. Röpke 9 év alatt 78,4 mrd $ lett a 40 év alatt összegyűjtött államháztartási hiány! Ismétlésül. 1970-1990 között 4,2 mrd $ 1990-2001 között 18,4 mrd $ (22,6-4,2) 2001-2010 között 55,8 mrd $ (78,4-22,6) Mi következik fentiekből az elmúlt 20 évünkre? 1. mindenkori szabadon választott kormányaink 1990-2010. között rosszul, majd még annál is rosszabbul gazdálkodtak (az állami költségvetés hiánya 1,6 mrd $/év, majd 6,2 mrd $/év) 2. a számok alapján nagyon úgy tűnik, az utolsó 9 év eladósodásának az alapvető oka az államháztartás hiánya volt, ami új elem a megelőző 20 év "részleges okához" képest 3. 2008. óta az egyetlen szektor mely racionális lépésre szánta el magát, az a magánszektor, mely 4 mrd $-al csökkentette a külföldi eladósodottságát 2009-ről 2010-re Mielőtt a lehetséges okokat keressük, pár apróságot még érdemes megemlíteni. 1990-ben az 1987-óta folyó "spontán privatizáció" miatt is, az állami vagyont a különböző források 90-195 mrd $ értékűre tették. Ennek a vagyonnak a 85%-a került eladásra. Az állam ezért kapott kereken 13 mrd $-t. Persze a különböző vagyon kezelő cégek közben pár mrd $ működési költséget éltek fel, így az egyenleg lehet saccra 10 mrd $. Vagyis 77-166 mrd $ értékért kaptunk 10-13 mrd $-t! Csak én érzem ezt rossz üzletnek? Sok elemzést olvastam tanult emberektől, hogy hát kevés volt a kérő, a kereslet kicsi volt, a kínálat nagy volt, az árak nyomottak voltak, .... Belém nem sok kereskedő hajlam szorult, de én biza ilyen esetben nem szoktam eladni! Kivárom a jó vevőt. Harmadik javaslatom; jó ötletnek tartanám a privatizáció történetének az alapos felderítését. További érdekesség, hogy az átlag életszínvonal az 1974-1979. évivel egyezik meg úgy, hogy az utolsó 20 évben a jövedelmi "felső tized" az átlagot jobban felfelé téríti, mint 1970-1990. között! Nem mellékesen az utolsó 20 évben az USA $-ban mért GDP-nk meg 4-szereződött, míg 1970-1990 között 5,6 szorosára nőtt. A GDP adatok magyar Ft-ban 1970-1990. között 11,5-szeres bővülés, 1990-2010. között 13,7-szeres bővülés. Röviden. Bár a gazdaságunk növekedése lényegében azonos ütemű volt a 2x20 évben, de az 1970-1990. közötti időszakot 2-2,5-szeres életszínvonal emelkedés jellemezte, míg az utolsó 20 évünkben stagnálás, ha nem visszaesés! Miért? Egészségünk, oktatásunk, infrastruktúránk 20 év alatt alig változott, vagy romlott. Az igaz azonban, új dolgok is épültek, autósztrádák, internet, mobil és vezetékes kommunikáció, valamint "plázák" 1000 számra. Keressük az elmúlt 20 év történéseinek az okait (ilyenkor bemásolom az előző fejezetet, így könnyebb a tartalmat a formát és persze a hibát is :-) örökíteni). Mi történt? Nem értettek hozzá? Nem lenne példa nélküli. Niné! Ez a bekezdés ide is illik. Saját zsebükre dolgoztak volna? Ez sem lenne példa nélküli. Niné! Ez a bekezdés is ide illik. A testvéri szovjet állam utasítására ... Ugyan! Dehogy! Egyenrangú partnerek vagyunk.... Vagy mégsem? Na itt álljunk meg! Szovjet csapatok vagy 20. éve hazamentek. Bárki láthatja, hogy nem látni szovjet csapatokat hazánkban! Hogy is állunk a hajdani szovjet KGB-vel? Amelyről tudható, hogy a hazai szolgálatoknak a felettese volt. Honnan tudható? Hát egy betiltott (Ugyan! Dehogy! Hisz nálunk nincs is cenzúra!), vagyis inkább "érdeklődés hiányában csak egyszer levetített", 1994-es készítésű, 3 részes dokumentum filmből. A KGB-ről az is tudható hogy nem szűnt meg, csak átalakult. Utódjáról, FSZB-ről az is tudható, hogy archívumai, így a hajdani daliás szovjet idők dokumentumai a mai napig nem kutathatók. Az is elgondolkodtató, hogy hazai archívumok sem éppen átlátszóságukról, transzparenciájukról híresek. Itt feltáratlan pártállami és titkosszolgálati múltunkba ütközünk. Negyedik kérdésem a következő. Mennyire sikerült 1990-től szolgálatainkban a hajdani szovjet, ma orosz szolgálatokat visszaszorítani? Mi a nemzeti ügy, ha nem ez? Mindenkori kormányaink elmondják, hogy nemzetbiztonsági kockázata lenne az 1990-ig keletkezett pártállami - mai napig titkos - archívumok megnyitásának. Tessék mondani. Hány éves korukban mehetnek megérdemelt nyugdíjukba fegyveres testületek tagjai? 45? Vagy 20 év szolgálat után? Ki van még egyáltalán állományban 1990. éviek közül? Én arra tippelnék, senki, vagy alig alig! Mi ebben a kockázat? Melyik "nemzet biztonságának a kockázatát" okozná az archívumainknak a megnyílása? Malév ügy, Mol ügy, olajos ügyek, Adria vezeték kihasználatlanságának az ügye, gáz kiszolgáltatottságunknak az ügye, 1 $/hordó "közvetítői jutalék" ügye. Különösebb erőlködés nélkül találni orosz ügyeket (+ szlovák ügyeket, pl Bős-Nagymaros, amin eddig 2 mrd $-t vesztettünk), ahol valahogy mindig az üzletileg vesztes oldalon állunk. Vagy egyszerű pech? Feltételezve, de nem megengedve mai napig meglévő részleges orosz "pórázunkat", az a szomorú, hogy amit saját "hatáskörben" megtehetnénk, azt sem tesszük. Mire gondolok? Egyetlen példa. MTI Magyar Távirati Iroda hírarchívuma a következő éveket digitalizálta: Más időszakra, de hasonló tapasztalat, mint MNB-nél. Nincs adat. Holott tudjuk hogy van, csak nem publikusak, a közszolgálati MTI vagy a közpénzen eltartott MNB adatai! Miért is? Vagy erre is a 100%-os titkosszolgálati befolyásoltsághoz közelítő orosz (valaha volt szovjet), "gazdánk" kényszerít minket? Ha így van, az baj! Persze ebben az esetben nagy bajban vagyok én is, hiszen oroszokról tudható, nem "lacafacáznak". Még az orosz határőr is előbb lő, csak azután kérdez :-). Ezúton közlöm minden kedves olvasómmal, hosszú távú terveim vannak (1 hónapon belül újra írok, terveim szerint érdekeset), és nagyon körültekintően szoktam átkelni a zebrán :-). Tudom, sokan hiányolják az egyéb nagyhatalmak szolgálatainak a hazai "aknamunkájának" a bemutatását. Nekik csak annyit tudok mondani, tekintetemet 1990. óta a volt szovjet "kelet" felé fordítom. Figyelem, hogy ott és itthon mi történik, illetve hogy ott és itthon mi nem történik. Hogy más nagyhatalmak is jókat csemegéznek belőlünk? Vélhetőleg. Ezzel viszont én alig foglalkoztam. Maradjon másnak is adatgyűjtésre, gondolkodásra lehetősége. 2011-02-10 Kezdőlap Következő