Erdős Attila, egyéni vállalkozó, okl. hidrogeológus mérnök weblapja


Székesfehérvár - Tervezett vízkivétel hatásának előrejelzése modellezés segítségével, a regionális modell számított áramvonalai, vízszinteloszlása. A hidrogeológiai modellezés során mindig többé-kevésbé alulhatározott feladatot kell megoldani. A modell a bemeneti adathalmazra és a peremi értékekre érzékeny. A peremek hatását jól lehet kezelni a teleszkópikus modellezéssel, azaz egyre csökkenő kivágatok, területek (térfogatok) modellezésével. Ennek remek, bár nem kevés többletmunkát adó módja, a regionális modell elkészítése. Ekkor a vizsgálni tervezett területet jócskán meghaladó térrész vázlatos modelljét elkészítve és kalibrálva, a lokális modell peremeire jól használható adathalmazt kapunk.
Jelkulcs: kék izovonalak-számított regionális vízszint eloszlás, piros vonalak-számított áramvonalak az engedélyezett fúrt kutas vízkivételek körül, kis kék négyszög középen-lokális modell kerete
Kezdőlap Következő mail: rdos@t-online.hu