Erdős Attila, egyéni vállalkozó, okl. hidrogeológus mérnök weblapja


Részletes szakmai önéletrajz: Iskoláim, munkahelyeim: 1962. szeptember 17-én születtem Szerencsen. A székesfehérvári József Attila Gimnáziumban folytatott középiskola után a Nehézipari Műszaki Egyetem Bányamérnöki Karán 1986-ban kaptam oklevelet a Műszaki földtudományi szak hidrogeológiai mérnökgeológiai ágazatán. Pályaválasztásomat az a meggyőződés motiválta, hogy a közeljövő egyik globális problémája az ivóvíz, a könnyen felhasználható vízkészletek fokozódó hiánya lesz. Az első munkahelyem az Országos Földtani Kutató és Fúró Vállalat Várpalotai Üzeme volt, ahol 1986. szeptember 1-től 1989. május 14-ig dolgoztam. Főleg vízbeszerzés célját szolgáló karszt- és rétegvíz kutak, karsztvízszint észlelő kutak, hidrogeológiai kutató fúrások, egy karsztos termálkút továbbá műszaki fúrások tervezését, engedélyeztetését, geológiai és hidrogeológiai szolgálatát végeztem Fejér, Veszprém, Tolna, Vas, Zala és Pest megyében, de kőszén, bauxit és mészkő kutatásban is volt alkalmam dolgozni a Bakonyban, a Gerecsében a Várpalotai medencében, illetve Kőszárhegy - Polgárdi térségében. Fúrástechnikai és első gyakorlati (hidro)geológiai ismereteimet itt szereztem. 1989. május 15-től 2001. február 15-ig a Dunántúli Regionális Vízmű Rt. (DRV Rt.) Fejér megyei Igazgatóságán dolgoztam (hidro)geológusként. Feladatom főleg a vízmű vízbázisaival kapcsolatos szakmai és hatósági ügyintézés volt. Ez mintegy 200 db termelő és figyelő kutat, valamint egy tucatnyi vízbázist jelentett. 2001. február 16-tól 2001. június 30-ig a Közép-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség Környezethasználat Felügyeleti Osztályán dolgoztam ügyintézőként, felszín alatti víz-, és talaj- védelmi tevékenységi területén. 2001. július 1-től 2002. szeptember 25-ig dolgoztam a VIZITERV Consult Kft.-nél. Feladatom a dunántúli sérülékeny felszín alatti vízbázisok pályázati munkáinak teljes körű elvégzése, szakmai irányítása. Tekintettel munkahelyem nem kifejezetten felszín alatti vizes profiljára, a munkák túlnyomó részét az adatelőkészítéstől kezdve a modellezésig alapvetően egyedül végeztem. 2002. szeptemberétől egyéni vállalkozóként, hidrogeológus tervezőként dolgozom. Fúrt kutas vízbeszerzési szakvéleményeket, kútterveket, valamint felszín alatti áramlási modellezéseket végzek vízbeszerzési, víznyeletési, vízvédelmi, vízminőségvédelmi céllal, illetve néhány földhő beszerzési numerikus szivárgáshidraulikai modellezést is végeztem. Alkalmozottként végzett nagyobb munkáim Nyirádi karszt vízbázis: Nyirádi, karsztra települt aknakutak hidrogeológiai védőövezetének kijelölése (műszaki ellenőrként, illetve felszíni szennyező források közös bejárása) 1989-1990 [DRV Rt., KDT VIZIG, Bakonyi Bauxitbánya Kft., VITUKI]. Nyirádi vízfelengedés monitoring rendszerének DRV Rt. felőli végpontjának kialakítása (részmunkák), illetve vízminőséget figyelő monitoring rendszer adatgyűjtése, adatkonverziója, adatok feldolgozása (manuális adatgyűjtési, számítástechnikai programozási és statisztikai munkák) 1989 - 1994. [DRV Rt., KDT VIZIG, BB Kft.]. ÁNTSZ és DRV Rt. nyirádi vízfelengedés vízminőségét vizsgáló laboratóriumi eredményei összehasonlító statisztikai vizsgálata 1995. (t-próbákkal) [DRV Rt., BB Kft.]. Nyirádi vízbázis üzemeltetési szabályzata elkészítése 2000. [DRV Rt., KDT VIZIG]. Rákhegy-II vízaknai karszt vízbázis: Vízaknai lebegőanyag tartalom vizsgálat 1989, 1991. (zsompszint -lebegőanyag tartalom nem lineáris - sztochasztikus kapcsolata) [DRV Rt., KDT VIZIG, FmBBV, BB Kft.]. Vízaknai össz. kémiai és bakteriológiai vízvizsgálati eredmények statisztikai vizsgálata 1991-1992. [DRV Rt., AQUARIUS Kft., KDT VIZIG]. AQUARIUS Kft. által 1992-ben készített, Kincsesbánya Rákhegy II. vízakna külső és hidrogeológiai védőövezetének megtervezése c. tanulmány műszaki ellenőre voltam, a külső és hidrogeológiai védőterületre eső szennyezőforrások felderítésében - dokumentálásában részt vettem 1991-1992. [DRV Rt., AQUARIUS Kft., KDT VIZIG]. Bitó II. bányaüzem bezárásával összefüggésben a vízellátás fenntartásához szükséges beavatkozási igények c. döntéselőkészítő tanulmányhoz háttérmunkák 1993. [DRV Rt., KDT VIZIG, BB Kft.]. Vízaknai összes vas koncentráció vizsgálata, 1994. (időben és mintavételi pontban változó vízminőségi idősorra ható tényezők felismerése, számszerűsítése, összes vas koncentráció és zavarosság bemért kapcsolata alapján a magas vaskoncentrációk észlelése a folyamatos vízminőség figyelő monitoring rendszer zavarosság mérő műszeréve, mely így együtt rendkívül gyors vízkizárási - vízkormányzási beavatkozási lehetőséget tett lehetővé). Rákhegy -II. vízakna vágatmegerősítési munkák; - a tervezés - kivitelezés alatti feladatokban DRV Rt. műszaki ellenőre voltam 1994-1995. [DRV Rt., BKMI Kft., BME]. - a -128 m szinti légvágat talpduzzadás mérési adatok és -133 m szinti vízvágat részleges falazat tönkremeneteli adatainak feldolgozása 1995. [DRV Rt., BKMI Kft., BME]. - a vízaknai cement alapú hátűrkitöltés - injektálás során kitermelt vizet szennyező lebegőanyag koncentráció, valamint cement tömeg kapcsolatának számítása 1995. [DRV Rt., BKMI Kft.] Rákhegyi vízcsapoló galéria rendszer egyes ágainak vízhozam arányainak meghatározása vízkémiai- és vízhőmérséklet mérésekre visszavezetve (vízhozam mérésre alkalmatlan csorga kiképzés miatt volt a módszerre szükség) 1995-1996. [DRV Rt.]. A Rákhegy II. vízakna mint üzemelő sérülékeny környezetű vízbázis biztonságba helyezési DRV Rt-s fővállalkozói pályázati anyag (valójában kettő anyag, mert megismétlésre került a pályázat) munkáinak túlnyomó részét egyedül, a szakmai fejezetek írását pedig kizárólagosan én végeztem 1998. június-2000. október között [DRV Rt., VITUKI Innosystem Kft., ENVICOM Kft., KDT VIZIG]. A Rákhegy II. vízakna mint üzemelő sérülékeny környezetű vízbázis biztonságba helyezési projektjében - melyet a VITUKI Innosystem Kft. és az ENVICOM Kft. nyert el - a DRV Rt. alvállalkozói munkáinak jelentős hányadát végzem 1998. június-2000. október között [DRV Rt., VITUKI Innosystem Kft., ENVICOM Kft., KDT VIZIG]. Ebben a projektben a Rákhegyi vízakna, vízcsapoló vágatok, valamint az „állva maradt” rákhegyi és bitói főfeltáró bányatérségek három dimenziós drótváz-modelljét készítettem el sztereografikus vetületű beszkennelt térképek digitalizálásával, EOV vetületi rendszerbe konvertálásával 1998 – 2000 (a tervben felhasználásra került) [VITUKI Innosystem Kft.-ENVICOM Kft., KDT VIZIG, DRV Rt.]. Szintén e munka keretén belül M = 1:10.000 -es beszkennelt térképekről digitalizált szintvonalak, valamint jellemző terep pontok (magaspont, mélypont, esésvonalak, nyeregpont, ...) alapján digitális terep modellt készítettem a felszínről 2000. évben (3dmesh háló, mely végül is a tervben nem került felhasználásra) [DRV Rt.]. A rákhegyi és bitói fejtések közelében, mintegy 24 km2 –nyi területre a karsztos alaphegység felületét (valamint külön rétegbe a vetőzónák felületét) készítettem el a DRV-s adatokkal és ENVICOM Kft adataival, 3dface felület elemekkel (a tervben felhasználásra került). A karsztfelszín modellre azért volt szükség, mert a szokásos eljárással, vagyis egyszerűen gradulált - számított felület a vetőzónákat, az elvetett rögöket – melyek pedig egy karsztos vízadó kitüntetetten fontos jellemzői – elmossa, illetve meg sem jeleníti [VITUKI Innosystem Kft.-ENVICOM Kft., KDT VIZIG, DRV Rt.]. A rákhegyi fejtéseket feltáró földtani kutató fúrások rétegsorát 3d vonalakkal ábrázoltam, ezzel a földtani szelvények szerkesztését leegyszerűsítettem, illetve ezekből szerkesztettem földtani szelvényeket (a tervben felhasználásra került) [VITUKI Innosystem Kft.-ENVICOM Kft., KDT VIZIG, DRV Rt.]. Gaja vízpótló rendszer: Gaja patak új mederbe terelése miatt károsodott felszíni vízkivétellel rendelkező fogyasztók alternatív vízbeszerzési lehetőségének vízföldtani, gazdasági vizsgálata 1994. [DRV Rt., Vadex Rt., Üveg Ásvány Ipari Kft., MOHOSZ, KDT VIZIG]. Ercsi partiszűrésű kútsor: MÉLYÉPTERV által megtervezett monitoring rendszer üzemének felélesztése 1995., illetve folyamatos (szervezési-, észlelési és részmunkák) [DRV Rt., Magyar Cukor Rt., TÁVHŐ Kft]. Gárdony - Bikavölgyi vízbázis: Sekély mélységű kutak további üzemének, esetleges felhagyásának műszaki, vízmennyiségi, vízminőségi és gazdasági elemzése (1995-1996.) [DRV Rt., KDT VIZIG]. DRV Rt. vízbázisainak hidrogeológiai - vízminőségi figyelése: DRV Rt. által akkor üzemeltetett 9 db vízbázis (Nyirád, Rákhegy, Ercsi, Rácalmás, Kápolnásnyék, Csákvár Pázmánd, Gárdony-Bikavölgy, Zichyújfalu, Bakonykúti) mintegy 60 db víztermelő és 120 db-ot meghaladó figyelő kútjában vízhozam, vízszint mérés és vízmintavétel (mérés - mintavétel esetenként, koordinálás folyamatosan) [DRV Rt]. Közép-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőségen: A hatósági ügyintézésen túl a 33/2000. Korm. rendelet szerinti FAVI program tesztelésére alakult csapat tagja voltam, műholdas helymeghatározással (GPS) foglalkoztam, Balatoni Intézkedési Terv 2000. évi fejezete készítésében vettem részt. VIZITERV Consult Kft-nél: Mórágy, Celldömölk üzemelő vízbázis I. ütem meglévő adatok összegyűjtését - értelmezését, a vízföldtani kép megszerkesztését, az előzetes modellezését és tervezési munkáit végeztem el, helyszíni kutatási kivitelezési munkáit irányítottam [KDT VIZIG, NyuDu VIZIG, VIZITERV Kft]. Egyéni vállkozóként végzett nagyobb modellezési munkáim a referencia listában láthatók. Számítástechnikai ismereteim: Munkáimban 1987. óta a számítástechnikát amatőr programozói szinten (egyszerű statisztikai és hidrogeológiai számításokat végző programokat írtam), majd 1991. vagyis a IBM kompatíbilis PC használatom óta inkább felhasználói szinten alkamazom. A PC-s korszakban munkáimban táblázat kezelőket, irodai program csomagokat, CAD szoftvereket, valamint MS Qbasic és script programozási nyelvet használtam. Használt operációs rendszerek: MS DOS 3.0, 4.1, 5.0, 6.0, 6.22, Nowell DOS 7, MS Windows 3.0, 3.1, 3.11, 95, 98, Me, MS NT 4.0, XP, Linux (több disztribúció) Használt táblázat kezelők: Lotus 123, Symphony, Quattro Pro 3.0, 5.5 for DOS, Quattro Pro 5.0 for Win16, MS Works 3-4, MS Excel 4-2000, Irodai program csomagok: Symphony 1.0 for DOS, MS Works 3-4-5-6, MS Office 4-2000, Star-Open Office. CAD, illetve térinformatikai programok: IntelliCAD 2000 - IntelliCAD 2001, AutoCAD rel 2.6 - 12 for DOS, Surfer 2 - 7, ITR 2.6, AutoCAD rel 14 - 2002 for Win, ESRI ArcView 1.0 - 3.2, ArcExplorer, POV-Ray for Win, Quantum GIS, SAGA GIS Hidrogeológiai modellező programok: ARV 2.5, Processing Modflow 3.0 - 5.3. Hőterjedés modellező program (hőcserélő szondákra jó, termelő - nyelető kútpárra nem használható!): Processing Shemat 2.5.6 "Bit-matatás"-ra használt programok: IrfanView, GIMP Nyelvtudás Nyelvvizsgám nincs. Középiskolás koromban társalgási szinten beszéltem - értettem az oroszt. Angol nyelvű számítástechnikai- illetve szakszövegeket rendszeresen olvasom értem, de beszélni (angolul) nem szoktam. Család 1987-ben nősültem, feleségem szintén bányamérnök, geofizikus mérnök. Két felnőtt gyermekem van, 1990-ben született Bence és 1991-ben született Boglárka. Egyéb: A Magyar Hidrológiai Társaság Hidrogeológiai Szakosztályának 1985. óta voltam a tagja. 1990-1994. között kiegészítő tevékenységet folytató vállalkozó voltam, hidrogeológiai tervezési - észlelési munkákra. 1995-ben a Pénzügyi és Számviteli Főiskola mérnök üzemgazdász szakán jeles diplomát szereztem, szakdolgozatom témája: A technikai és fundamentalista elemzés szerepe a tőzsdei kereskedésben. 2002. év elejétől vagyok tagja a Mérnöki Kamarának. 2002.05.09-től hidrogeológus vezető tervező voltam (részletek alább). 2004. évtől voltam tagja a Magyar Termálenergia Társaság-nak. Szakmámban jól hasznosítható hobbim a számítástechnika, statisztika és a geostatisztika. Erdős Attila e.v. okl. hidrogeológus mérnök mérnök-üzemgazdász Tervezői jogosultságaim időbeli változása (közben a szakmám, a tevékenységem mit sem változott!) 2018-12-18-i kiegészítés: V5-1/07-0701 vezető tervező Hidrogeológia (2002-2007) VZ-T/07-0701 Vízimérnöki Tervező (2007-2012) VZ-T/07-0701 Vízi építmény tervező (2013-2018) VZ-TEL/07-0701 Települési víziközmű tervező (2018-2023) VZ-TER/07-0701 Területi vízgazdálkodási építmény tervező (2018-2023) VZ-VKG/07-0701 Vízkészlet gazdálkodási építmény tervező (2018-2023) Kamarámba lépésemkor kértem tervezői jogosultságot a szűkebb szakmámra, hidrogeológiára. Erre kaptam vezető tervezői jogosultságot hidrogeológiára. 5 évre rá tudtam meg hogy a vezető tervezői jogosultságom megszűnt, helyette tervező lettem (spongyát rá, amúgy is ezt kértem belépésemkor) a hidrogeológiai tervező jogosultságom megváltozott, összevontak más "vizes" szakmák tervezést gyakorlóival így "Vízimérnöki Tervező" lettem. Egyben megadták a tervezési jogosítványt számomra olyan szakmákra, amit nem is tanultam, vagy csak érintőlegesen tanultam és a legfontosabb hogy sohasem végeztem (csináltam)! Ez annyira nem foglalkoztatott, mert attól hogy kamarám megengedte, ill. megengedi a mai napig, természetesen nem kontárkodtam és nem is fogok kontárkodni más szakmába! Azonban ez többekre sajnos nem volt igaz az elmúlt évek tapasztalatai alapján. Magyarul nem hidrogeológus mérnök kollegák vállatak hidrogeológiai tervezést! Nem általános gyakorlat, de sajnos nem egyszer előfordult. :-( Előző bekezésben pontatlanul fogalmaztam, mert nem a mérnöki kamarám okozta ezt, vagyis a szakmák indokolatlan "összemosását", hanem mindenkori kormányaink kormány rendeletben rendelkeztek így! A kamara "csak" végrehajtó volt. Ha csak a szakmámat érintette volna ez az összemosás lehet hogy szóvá sem tettem volna. Sajnos minden mérnöki kamarához tartozó tervezési jogosultsággal ez a helyzet! Senkinek ne legyen kétsége, ez szinte felér - felérhet egy bombázással. Aktuális fordulattal élve, ez veszélyes! A veszélyt az utolsó 3 db kormányfőnk okozta! Az igazi? tettesek neve közismert. Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon, Orbán Viktor. Kezdőlap Következő mail: rdos@t-online.hu